Støjberegningerne viser, i hvilken grad trafikstøj forventes at påvirke naboer til vejen.

 

Vandsynsprotokollen indeholder beskrivelser af alle ledninger med vand samt alle vandløb og grøfter. Det er altså en beskrivelse af, hvor alt vandet kommer fra, hvor det løber hen, hvad det er for noget vand, og hvilken kvalitet man kan forvente.

Når vi begynder at anlægge den nye vej, vil der være en risiko for vand på marker og i kældre, og her indeholder vandsynsprotokollen vigtig information for alle berørte.