Støjberegningerne viser, i hvilken grad trafikstøj forventes at påvirke naboer til vejen.

 

Vandsynsprotokollen indeholder beskrivelser af alle ledninger med vand samt alle vandløb og grøfter. Det er altså en beskrivelse af, hvor alt vandet kommer fra, hvor det løber hen, hvad det er for noget vand, og hvilken kvalitet man kan forvente.

Når vi begynder at anlægge den nye vej, vil der være en risiko for vand på marker og i kældre, og her indeholder vandsynsprotokollen vigtig information for alle berørte.

 

Siden VVM-redegørelsen blev udarbejdet i 2015, er der sket mange ændringer i trafikken, men også i de data, vi har til rådighed.

Vi har i 2022 en langt mere nøjagtig trafikmodel, der er grundlaget for beregningerne af trafikkens udvikling. Vi har derfor lavet en ny beregning af den forventede trafik i 2030.

Se forventede trafiktal i 2030 her 

De nyeste tal viser, at der stadig er god grund til at anlægge en ny vej. Overordnet er der derfor ikke de store ændringer, men tallene er blevet en smule mindre, end da vi lavede beregningerne for detailprojektet. Det skyldes både den mere nøjagtige beregningsmodel, at der ikke er kommet så mange biler som beregnet, og så at en eventuel ny Malling-bydel ligger et længere stykke ude i fremtiden.

Du kan sammenligne ændringerne med tallene i VVM-redegørelsen på side 113-124

Find VVM-redegørelsen her

Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse trafiktallene på de øvrige veje. Tallene kan findes i VVM-redegørelsen.