Flere forskellige tiltag vil minimere trafikstøjen fra vejen. Ud fra støjberegninger og i samarbejde med fællesrådene er vi blevet enige om følgende tiltag:

  • Støjvolde langs Torshøjvej ved Bering, Nymarksvej ved Mårslet, på strækningen syd for Tranbjerg og på strækningen syd for Beder
  • Ekstra sænkning af vejen mellem Enslev og Tranbjerg samt på strækningen syd for Mårslet
  • Ekstra sænkning af vejen (syd for Mårslet) øst for Tandervej, samt hævning af terrænet.
  • Støjreducerende asfalt på hele vejen

Du finder støjberegningerne og læser mere om tiltagenes effekt her.