Infomøde om jordfordeling

Bering-Beder vejen kommer til at dele mange markarealer. Derfor er vi i gang med at lave en ny fordeling af jord, så alle berørte lodsejere så vidt muligt undgår at få marker, der fordeler sig på begge sider af vejen.

Udover at gavne driften for den enkelte, skal den nye fordeling også øge trafiksikkerheden, fordi behovet for krydsende landbrugsmaskiner bliver minimeret.

Infomødet finder sted torsdag den 3. maj 2018 kl. 17.00 – 19.00 i lokalområdet (præcis lokation følger).

Direkte berørte lodsejere bliver inviteret via e-boks i uge 17, men andre, som kan se en fordel i at deltage i jordfordelingen, er velkomne. Du skal i så fald tilmelde dig med en mail til meaa@aarhus.dk.

Eksempel fra Grenå

Nedenstående eksempel fra Grenå viser, hvordan en jordfordeling kan laves. Også i dette tilfælde var det en ny vej (blå linje), som udløste behovet.

Jorfordelingen før vejen:

Jordfordelinen efter vejen: