Syn for sagen: Bering-Beder vejen er undervejs

Om cirka fem år bliver tusindvis af aarhusianere i det sydlige Aarhus bedre forbundet med E45 og resten af kommunen, når Bering-Beder vejen står færdig.

Hos Teknik og Miljø er arbejdet med vejen i fuld gang med bl.a. projektering og justeringer af den præcise linjeføring, hvorefter dialogen med lokale lodsejere og andre berørte begynder. Arbejde, som skal være udført, inden gravemaskinerne rykker ud.

De kommende uger bliver projektet imidlertid synligt for alle andre, når de såkaldte forundersøgelser udføres. Formålet er at undersøge jordforholdene, så anlægsarbejdet kan tilrettelægges optimalt.

Det er skønt, at de første skovle kommer i jorden til anlægningen af vejen, der har været længe undervejs. Godt nok er vi stadig i en tidlig fase, og meget arbejde venter forude, inden aarhusianerne får glæde af vejen. Men vejen har i mange år været en mærkesag for mig og været efterspurgt af borgerne i Aarhus Syd, så det er rart, at det første synlige fremskridt nu sker
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

STØRSTE UNDERSØGELSE I 15 ÅR

Sideløbende med forundersøgelserne prøvegraver Moesgaard Museum efter arkæologiske fund. Et arbejde, som både i forhold til længde og areal ikke er set større de seneste 15 år.

Og da det bakkede østjyske landskab gav gode levevilkår i stort set alle perioder i oldtiden, vurderer museet, at der er gode chancer for at gøre interessante fund.

Både Teknik og Miljø og Moesgaard Museums arbejde foregår primært i det åbne landskab, og generne for naboer bliver derfor minimale. Dog vil man opleve, at store maskiner dagligt kører til og fra strækningen.