Ny støjvold ved Bering

Vi har tilføjet en fire meter høj støjvold ved Torshøjvej/Hovedvejen, som vil mindske støjen fra den kommende vej betydeligt for beboere på Torshøjvænget.

Samtidig udgår støjskærmen foran Sønderholmvænget/Sønderholmvej. En mulighed, som også blev nævnt til borgermødet i begyndelsen af marts.

Du kan se den konkrete effekt af de ændrede planer ved at sammenligne de opdaterede støjberegninger (åbner nyt vindue) med de tidligere beregninger (åbner nyt vindue).

"Det er en rigtig god nyhed, at vi nu får ekstra støjdæmpning ned mod Torshøjvej. Vi har i fællesrådet oplevet, at der har været en både god og konstruktiv dialog. Generelt er det min oplevelse, at der netop er et stort ønske om at komme bekymringer i møde, og vi er fortsat i dialog om yderligere tiltag som følge af projektet," siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd. 

Begrænset effekt

Beregningerne viste desværre, at støjskærmen ved Sønderholmvænget/Sønderholmvej ville få en meget begrænset effekt, og da den samtidig krævede frivillige aftaler om overdragelse af jord, bliver den droppet. Vi vil i stedet se nærmere på hele området omkring Svanlevvej i forbindelse med Vejdirektoratets forventede udvidelse af ramperne til E45.

Under "Baggrund" er støjberegninger for hele strækningen samlet.