Facebook-spørgsmål fra borgermødet

Der var både stort fremmøde og spørgelyst til tirsdagens borgermøde i Grønløkkehallen. Også på Facebook, hvor mødet blev livestreamet.

Tak for de mange spørgsmål. Vi kunne desværre ikke nå at svare på dem alle i aftes, så vi har samlet de ubesvarede her.

Bliver det muligt at køre fra Jegstrupvej og direkte ud på Bering-Beder vejen?

Vejen bliver ført over, så man kan ikke køre direkte ud på Bering-Beder vejen fra Jegstrupvej.

Planlægger vi en støjvold i området omkring Bering/Torshøjvej/Sønderholmvej?

Vi har undersøgt, hvordan effekten vil være ved at etablere en støjvold som vist på illustrationen (det grønne viser den positive effekt – jo grønnere jo bedre). Som illustrationen viser, vil en støjvold ikke bidrage til nogen væsentlig reduktion. Der vil altså ikke være sammenhæng mellem økonomi og effekt.

Det, der i stedet kan give værdi i området, er etablering af en støjvold langs Svanlevvej. Den vil i høj grad kunne dæmpe påvirkningen fra motorvejen, som skaber den reelle støjpåvirkning i området. Det har vi en dialog om med Vejdirektoratet, men der er lige nu ikke planer om at etablere foranstaltninger fra deres side. Læs eventuelt mere i Vejdirektoratets støjhandlingsplan (åbner nyt vindue)

Er der planer for, hvor naturerstatningsområderne skal ligge?

Det kan vi desværre ikke sige noget endeligt endnu. Når vi kender de endelige arealer og tiltag, vil vi selvfølgelig offentliggøre dette her på siden.

Bliver der en forbindelse fra Bredballegård til Mårslet?

Bredballegård får alene en direkte forbindelse til Mårslet for cyklister. Bilerne skal via Oddervej.

Bliver det en 2-1 vej, som man bl.a. kender fra Obstrupvej ved Mårslet Skole?

Obstrupvej er en 2-1 vej. Når Bering-Beder vejen er fuldt udbygget, vil det være en 2+1 vej. Altså en almindelig vej, hvor der skiftevise er 2 spor, der giver mulighed for at overhale.

Hvor langt kommer cykelstien fra Tandervej til Mustrupvej til at ligge fra rækkehusene tættest på marken på Nymarks Allé?

Afstanden og den endelig placering er endnu ikke på plads. Vi arbejder lige nu med to mulige linjeføringer og forventer, at vi kommer til at anvende den alternative løsning.

Vi vil dog ikke opsætte træer, da hensynet til udsigt har været et væsentligt element i tilbagemeldingerne fra fællesrådet. I har dog mulighed at plante træer inde på grundejerforeningernes arealer.

Skal fællesrådene bruges som talerør i forhold til spørgsmål om vejen?

I er altid meget velkomne til at spørge os - både på mail og via Facebook. Samarbejdet med fællesrådet skal forstås på den måde, at der er nogle mere overordnede betragtninger, hvor det er mest hensigtsmæssigt at fællesrådet samler og kvalificerer et samlet svar til os. Det er fx sket ved stiforløbene, hvor vi nu er ved at kigge på nogle alternative forslag.

Kan man se et støjkort for hele strækningen?

Ikke endnu, men når det er færdigt, bliver det lagt her på hjemmesiden.

Hvorfor har vi valgt at udskifte to rundkørsler med lyskryds?

Det er beskrevet i denne nyhed.

Kan man gense simulationerne, som viser, hvorfor vi udskifter to rundkørsler med lyskryds?

Ja, de to simulationer kan ses her:

https://youtu.be/48NIGOiGQVM
https://youtu.be/QIfjg1sdBMU