Grønt lys til Bering-Beder vejen

Aarhus Byråd har netop godkendt den detaljerede og endelige plan for, hvordan Bering-Beder vejen fra 2023 skal forbinde tusindvis af aarhusianere i det sydlige Aarhus bedre med E45 og resten af kommunen.

Arbejdet med at detailprojektere vejen har været i gang siden 2018, hvilket har ført til en lang række mindre justeringer efter samarbejde med berørte lodsejere om opkøb og fordeling af jord. Det er disse ændringer, som nu er faldet endelig på plads.

”Jeg vil gerne takke for den store samarbejdsvilje, vi har mødt. Indgreb i den private ejendomsret er et af de mest brutale værktøjer, vi som forvaltning kan gøre brug af, men det har været nødvendigt for at kunne bygge vejen. Det har vi mødt stor forståelse for, og det er på grund af den store velvilje heldigvis lykkes at finde løsninger, som langt de fleste er tilfredse med,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Udover justeringer, som primært berører enkelte lodsejere, er der bl.a. blevet tilføjet en 50 meter bred faunapassage til kronhjorte, og fællesrådene har været med til at tilpasse de stisystemer, som løber i forlængelse af vejen.

Første spadestik i sigte

Byrådets godkendelse betyder, at det planmæssige første spadestik til vejen kan tages i begyndelsen af 2020. Herefter venter cirka tre års anlægsarbejde, inden vejen står færdig.

Flyv over vejen i den opdaterede 3D-model.