Invitation til borgermøde

Borgermødet finder sted i Grønløkkehallen, Grønløkke Allé 7, Tranbjerg, tirsdag den 5. marts klokken 19-21.

På de to timer vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Status på projektet
  • Virtuel prøvetur af den endelige 12 km lange vej
  • Støj: Hvor og hvordan vil der blive dæmmet op for trafikstøj?
  • Stier: Se planen for stisystemerne langs vejen
  • Anlæg: Vi giver det første indblik i, hvordan trafikafviklingen bliver i anlægsperioden fra 2020

Tilmelding er ikke nødvendig (max 500 mennesker).

Følg mødet på Facebook

Som noget nyt vil borgermødet også blive livestreamet i Bering-Beder vejens Facebook-gruppe (åbner nyt vindue).

Her vil du også kunne stille spørgsmål og deltage i debatten undervejs.