Sådan dæmper vi støjen

De endelige støjberegninger er færdige og viser, i hvilken grad trafikstøj forventes at påvirke kommende naboer til vejen.

Med udgangspunkt i disse beregninger er vi i samarbejde med fællesrådene blevet enige om, hvordan vi bedst dæmmer op for støjen. Der vil blive lavet følgende tiltag:

  • Støjvolde langs Torshøjvej ved Bering, på strækningen syd for Tranbjerg og på strækningen syd for Beder.
  • Ekstra sænkning af vejen mellem Enslev og Tranbjerg samt på strækningen syd for Mårslet.
  • Støjreducerende asfalt på hele vejen.

Hvis du er interesseret i at se støjberegningerne og de forventede effekter af tiltagene, er de samlet  under "Baggrund".