Store maskiner rykker ind i Tingskoven

12 kilometer ny vej tværs gennem landskabet kræver uundgåeligt indgreb i naturen, og det gælder også Bering-Beder vejen.

I de kommende uger fælder vi træer i og omkring Tingskoven syd for Tranbjerg, og der vil derfor køre store maskiner i området.

”Det er desværre nødvendigt at fælde træerne for at få plads til vejen. Heldigvis stiller loven krav om, at vi skal plante dobbelt så meget skov, som vi fjerner. Det gælder i øvrigt også meget af den øvrige natur, vi berører. På sigt giver vejen altså også positive bidrag tilbage til naturen,” forklarer projektleder Carsten Thomsen.

Undersøgt for flagermus

Forud for fældningerne har vi haft eksperter til at udpege potentielle hjemsteder for flagermus. De udpegede træer vil blive fældet tidligt om morgenen, mens flagermusene er aktive, så flagermusene får mulighed for at finde et nyt hjem.

Vi leder netop nu efter de rigtige placeringer til erstatningsskov og præsenterer en plan, når den er på plads.