Tættere på jordovertagelse

Vi har netop gennemført den såkaldte åstedsforretning, hvor vi har besøgt alle lodsejere, som er berørte af vejen.

Det er til åstedsforretningen, at vi sammen med lodsejerne har mulighed for at granske de konkrete steder, hvor der er lagt op til, at vi overtager jord eller ejendomme. Det er her, vi kan blive opmærksomme på udfordringer, som vi naturligvis forsøger at løse. Lodsejerne har også mulighed for at komme med forslag til justeringer.

Forslagene til ændringer kræver en nærmere undersøgelse, da justeringer både kan have konsekvenser for andre lodsejere og selve vejens geometri. Det er disse undersøgelser, vi arbejder på nu og frem til sommerferien.

Endelig godkendelse

Når vi er igennem alle ønsker og justeringer, bliver det samlede projekt for Bering-Beder vejen sendt til endelig godkendelse i Byrådet, som forventes at tage stilling til det umiddelbart efter sommerferien.

Byrådet får alle bemærkningerne fra åstedsforretningen, og de ønsker som kan efterkommes, vil vi anbefale at godkende. Denne proces betyder, at projektet sandsynligvis vil blive tilpasset, men det vil primært blive justeringer, som udelukkende har betydning for den enkelte lodsejer.

Når Byrådet har godkendt projektet, overtager Aarhus Kommune jorden, og Bering-Beder vejen er et væsentligt skridt tættere på at blive til virkelighed.