To rundkørsler opgraderes til lyskryds

Bering-Beder vejen skal kobles på Oddervej og Landevejen syd for Tranbjerg ved hjælp af lyskryds i stedet for rundkørsler.

Beslutningen sker efter, at nye simuleringer af den forventede trafik viser, at rundkørslerne med stor sandsynlighed ville få svært ved at afvikle trafikken i myldretiden. Derfor bliver de erstattet med lyskryds, som skal sikre, at alle kommer hurtigere frem.

”Rundkørsler bliver udfordret, hvis der i perioder kommer mange trafikanter fra én retning. Vores simulationer viser, at det kan blive en udfordring i morgen- og eftermiddagstrafikken. Den risiko vil vi ikke løbe,” siger projektleder Carsten Thomsen om skiftet til lyskryds.

Ændringen får ikke betydning for de øvrige planlagte rundkørsler eller projektets tidsplan.