Torshøjvej skal have fire spor

Bering-Beder vejen kommer til at øge presset på Torshøjvej markant, da vejen vest for Kolt bliver bindeleddet mellem den kommende vej og E45.

Den udfordring bliver der nu taget hånd om, da Byrådet i aftes afsatte 8,6 millioner kroner til at udvide Torshøjvej fra to til fire spor.

”Torshøjvej er afgørende for, at man komme hurtigt til og fra Bering-Beder vejen, og derfor er udvidelsen central for infrastrukturen i hele området,” forklarer Carsten Thomsen, projektleder for Bering-Beder vejen.

Projektet afhænger af, at Vejdirektoratet afsætter midler til at udvide og tilpasse ramper og broer, som forbinder Torshøjvej med E45. Af samme grund er det endnu for tidligt at fremlægge en tidsplan for projektet.

”Det er en kompliceret udvidelse, og vi er derfor i tæt dialog med Vejdirektoratet om, hvordan vi laver en fremtidssikret løsning, som bl.a. indebærer signalanlæg mellem ramperne og Svanlevvej,” siger Carsten Thomsen.