Vejen rykker 25 meter syd for Beder

Tidligere på foråret fortalte vi, at to rundkørsler på den kommende vej bliver opgraderet til lyskryds for at optimere trafikafviklingen.

Beslutningen har givet anledning til igen at se på strækningen mellem Oddervej og Bering Landevej, som fører hen til ét af de to nye lyskryds. Skiftet til lyskryds stiller nemlig nye krav til vejens udformning.

”Det er vigtigt, at vejen rammer lyskrydset vinkelret, så alle trafikanter har gode oversigtsforhold. Derfor har vi nu rettet vejen ud, så den bliver placeret cirka 25 meter længere væk fra de nærmeste huse i Beder,” forklarer projektleder Carsten Thomsen.

Plads til støjdæmpning

Flytningen af vejen betyder desuden, at det nu er muligt at etablere støjafskærmning for de nye boliger i Tofteparken, som er nærmeste naboer til vejen. Her skal en støjvold sikre, at trafikstøjen bliver minimeret mest muligt.

Du kan se det præcise vejforløb i denne 3D-visualisering af Bering-Beder vejen.

Byrådet forventes at tage endelig stilling til beslutningen om at rykke vejen i løbet af efteråret, så alle har mulighed for at komme med bemærkninger til ændringen.