Første spadestik til Bering-Beder vejen

Corona-situationen har aflyst den officielle markering af første spadestik på Bering-Beder vejen, men arbejdet skrider stadig planmæssigt frem. Kontrakten med entreprenøren er netop underskrevet. Det bliver M.J. Eriksson, der skal anlægge den nye vej. De har erfaring fra flere store vejprojekter.

”Det er en milepæl, at vi har underskrevet kontakten, og maskinerne ruller ind i løbet af de næste par dage. Projektet er selvfølgelig blevet noget udfordret af Corona-situationen, men både vi og entreprenøren holder skruen i vandet, så godt vi kan.”
Carsten Thomsen, projektleder for Bering-Beder vejen, Teknik & Miljø i Aarhus Kommune.

Bedre fremkommelighed

Bering-Beder vejen strækker sig fra Torshøjvej i vest til Beder Landevej i øst og forbinder på den måde den sydlige del af Aarhus Kommune. Vejen vil – sammen med E45 og Djurslandsmotorvejen – danne en Ring 3 rundt om Aarhus og give en bedre fremkommelighed.

Arbejdet med Bering-Beder vejen starter primært i vest ved Torshøjvej, hvor krydset ved Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen skal udvides, og på Hovvejen skal broen over jernbanen udskiftes.

M.J. Eriksson er ved at udarbejde en detaljeret anlægsplan, der beskriver, hvordan byggeriet gribes an. Planen bliver tilgængelig i en visuel udgave i løbet af juni 2020 her på siden. 

Tidsplanen holder

Selvom Corona-situationen har besværliggjort projektet og formentlig vil fortsætte med det, så forventes Bering-Beder vejen fortsat at være klar til de første biler ved årsskiftet 2022/23. 

Fakta om Bering-Beder vejen

  • 12 km ny vej i Aarhus syd
  • Vejen løber fra Torshøjvej i vest til Beder Landevej i øst
  • Sammen med den jyske motorvej og Djurslandmotorvejen vil vejen danne en Ring 3 rundt om Aarhus
  • Vejen skal sikre en bedre fremkommelighed i den sydlige del af Aarhus Kommune
  • Vejen forventes færdig i slutningen af 2022

Se et kort over projektet (tryk på billedet for at forstørre)