Hvad gemmer sig under vejen?

Det er nok de færreste, der tænker tilbage på f.eks. 1800-tallet, sogn og store adelige herregårde, når de ser en jordvold eller et skel. Ikke desto mindre siger skel og diger, der er volde af sten, jord, ler m.m., en masse om det liv, der engang blev levet. Skel og diger har formentlig været brugt siden vikingetiden, hvor de markerede grænser. I 1000-årene blev de brugt til at markere sognegrænser.

Bering-Beder vejen skærer igennem flere skel og diger, og Moesgaard Museum har undersøgt godt 20 af slagsen. De fleste diger er mindre jordvolde, mens enkelte er opbygget af sten. Et af de større diger har museet fundet, der hvor sognene Mårslet, Beder og Malling stødte sammen. Diget er opbygget af sten, og på vestsiden af diget har der været en større grøft. Med andre ord har diget haft en mere eksklusiv karakter. Det kan hænge sammen med Baroniet Vilhelmsborg, der lå i nærheden af diget. Baroniet Vilhelmsborg blev oprettet af Vilhelm Gyldenkrone og er en af landets første baronier. At oprette et baroni sikrede, at godset blev i familiens eje, hvor den nærmeste arving arvede herregården uden, at den kunne pantsættes eller sælges. Baroniet Vilhelmsborg eksisterede fra 1673-1921.

Moesgaard Museum har taget flere prøver fra udgravningerne, som er ved at blive undersøgt. Når resultaterne kommer tilbage, er forhåbningen, at de kan fortælle os, hvor gamle skellene og digerne er.

Se på kortet, hvor stendiget blev fundet:

Foto af stendige: Hans Skov, Moesgaard Museum