Intelligente lyskryds får dig hurtigt frem

De fleste har prøvet at holde for rødt, uden der kommer trafikanter i modsatte retning – ofte til stor frustration bag rattet. Men det vil tre intelligente lyskryds langs Bering-Beder vejen forsøge at minimere mest muligt.

De intelligente lyskryds spiller en central rolle i at få trafikken til at flyde, fordi de giver os flere muligheder for at styre trafikken på Bering-Beder vejen. Lyskrydsene udstyres med kameraer, som vi kan følge fra vores trafikcentral på kontoret. Det betyder, at vi kan sidde på kontoret og tilpasse og justere krydsene, hvis der sker voldsomme ændringer på grund af f.eks. ulykker, akut vejarbejde eller andet.
Anders Kruse Christiansen, diplomingeniør, Teknik og Miljø.

Kameraerne er nogle særlige trafikkameraer, der kan dreje, zoome og filme i en 360 graders vinkel. De giver et realtidsbillede af trafikken, ligesom det også er muligt at gå tilbage i tid og analysere på tidligere data.  

Vi vil løbende holde øje med trafiksituationen på Bering-Beder vejen – særligt i begyndelsesfasen. På helt nye vejforbindelser giver de intelligente lyskryds ekstra god mening, fordi det på forhånd kan være svært at vurdere trafikmønstret, men her kan kameraerne hjælpe os med hurtigt at justere ind.
Anders Kruse Christiansen

Trafikafdelingen forventer desuden, at trafikken i krydsene vil udvikle sig i takt med, at hele Bering-Beder vejen bliver færdig. Her vil kameraerne løbende bruges i udviklingen af trafikprogrammerne, som krydsene er styret efter.

Allerede i brug

Kameraerne til lyskrydsene er allerede købt ind og bliver brugt under anlægsprocessen. Under arbejdet ved krydset Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen er kameraerne netop sat op ved Kolt Kirkevej/Hovedvejen og Bavnegårdsvej/Hovedvejen som midlertidige lyskryds, inden de bruges på den færdige strækning.

Kameraerne er desværre kommet senere op, end vi havde håbet, fordi vi skulle have det sidste teknologi til at virke. Men nu er de kommet op, og i den kommende tid vil vi drage de første erfaringer, som vi skal bruge, når det store kryds ved Hovvejen åbner igen.
Anders Kruse Christiansen

Mere teknologi i Aarhus

Aarhus Kommune har i skrivende stund 232 lyskryds. Målet er på sigt at opgradere samtlige lyskryds til intelligente lyskryds med kameraer, så trafikken kan styres fra trafikcentralen. Det giver mulighed for at optimere og udnytte den eksisterende infrastruktur bedre.

Det er planen, at en tredjedel af lyskrydsene skal være koblet op på den nye teknologi i 2023.

De intelligente lyskryds kommer op i følgende kryds langs Bering-Beder vejen:

  • Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen
  • Landevejen
  • Oddervej