Kryds i Aarhus syd spærres i tre måneder

Anlægget af den 12 km lange Bering-Beder vej i Aarhus syd skrider planmæssigt frem. Næste punkt på tidsplanen er en udvidelse af området omkring krydset ved Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen, så der fremover vil være to spor i begge vejbaner og svingbaner. Arbejdet betyder, at krydset spærres for gennemgående trafik i tre måneder.

 

Vi ved, at det kommer til at give trafikale udfordringer i området. Men vi har prioriteret at spærre krydset for al trafik for at forkorte anlægsperioden til langt under det halve og undgå flere forskellige omkørselsruter, der kan forvirre trafikanterne.
Carsten Thomsen, projektleder, Teknik og Miljø.

Derfor opfordrer Aarhus Kommune også oplandsbyerne i Aarhus syd til at bruge en anden motorvejsafkørsel og -tilkørsel end <1> Hasselager for at undgå at belaste området mere end højest nødvendigt. Her kan bilisterne i stedet bruge <2> Hasselager Ø eller <51> Skanderborg N.

 

Flere tiltag iværksat

Aarhus Kommune har forberedt flere tiltag, der skal forbedre fremkommeligheden under spærringen. Nogle kryds er blandt andet udvidet, signalreguleringer er moderniseret, ved Kolt Kirkevej/Hovedvejen er der lavet nyt signalanlæg, og der er etableret flere mindre midlertidige køreveje.

Vi lægger ikke skjul på, at selvom vi foretager flere tiltag i området, så bliver det en træls periode for områdets beboere og virksomheder. Vi håber, at folk vil være tålmodige, når de begiver sig ud i trafikken, køre efter forholdene og vise hensyn til hinanden.
Carsten Thomsen

Se et kort over omkørselsruterne her

Når krydset åbner i december, mangler kun mindre arbejder, som ikke vil påvirke trafikken væsentligt.