Simsek vil udvide Bering-Beder vejen

Bünyamin Simsek foreslår, at Bering-Beder vejen på strækningen mellem Landevejen og Hovedvejen i vestgående retning allerede nu bliver anlagt som en 2+1 vej.

Det er vigtigt for mig, at Bering-Beder vejen ikke ender med samme skæbne som Genvejen, der fra begyndelsen har været anlagt med for få spor. Desværre kan vi allerede nu se, at Bering-Beder vejen på denne strækning vil være meget belastet inden for en kort tidshorisont. Derfor anbefaler jeg, at vi bygger bæredygtigt og allerede nu anlægger strækningen med to spor i vestgående retning. Det er økonomisk den bedste og mest fornuftige beslutning at udvide vejen fra start.
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Muligheden er opstået, fordi licitationen har betydet, at der er opstået et økonomisk råderum.

Stor belastning

Strækningen fra Hovedvejen til Landevejen i vestgående retning er den del af Bering-Beder vejen, der først vil få kapacitetsproblemer. Aarhus Kommunes trafikmodel viser, at strækningen allerede i 2030 vil have en belastningsgrad på 84 pct., hvis udvidelsen ikke bliver en realitet. Belastningsgraden vil derimod kun være 33 pct., hvis man udvider strækningen.

Hele Bering-Beder vejen er forberedt til en senere udvidelse. På trods af det vil en udvidelse allerede nu spare godt et års vejarbejde, fordi man slipper for at bryde et allerede etableret anlæg op. Det vil derfor også inkludere en stor CO2 besparelse.

Fokus på bæredygtighed

Rådmanden foreslår også, at projektet afprøver den internationale certificeringsordning, CEEQUAL, som vurderer, hvordan anlægs- og byggeprojekter kan optimeres ift. klimaet. Der kigges fx på jordhåndteringen, og hvordan jorden kan genbruges og koordineres på tværs af andre projekter.

Ordningen er international anerkendt, men er stadig uprøvet i Danmark. Projektet med Bering-Beder vejen vil bruge CEEQUAL som et forsøg, hvorefter udbyttet skal vurderes.

Rådmandens forslag blev behandlet i Magistraten tidligere på dagen, og skal nu i byrådet på onsdag.

Fakta om udvidelsen

  • Finansiering til udvidelsen kommer efter de gode licitationsresultater, hvor udbuddet blev billigere end budgetteret
  • Gevinsten for hver investeret krone er 49,6 kr., hvis udvidelsen anlægges fra start, hvorimod den er 26,3 kr., hvis udvidelsen anlægges i 2030
  • Den foreslåede udvidelse er 3,5 km lang

Tabel

Sammenligning af belastningsgrader og hastigheder på Bering-Beder vejen som en 2-sporet vej kontra en 2+1 vej. Tallene er for spidsbelastningen i morgentimerne.

Strækning År Antal spor Trafiktal (køretøjer pr. time) Belastnings-grad Skiltet hastighed Faktisk hastighed
Bering-Beder vejen, vest for Landevejen 2030 2-sporet vej 1294 84 % 80 km/t 62 km/t
Bering-Beder vejen, vest for Landevejen 2030 2+1 vej 1294 33 % 80 km/t 78 km/t

 

Fakta om Bering-Beder vejen

  • Bering-Beder vejen er 12 km ny vej i Aarhus syd, der løber fra Torshøjvej i vest til Beder Landevej i øst
  • Sammen med den jyske motorvej og Djurslandmotorvejen vil Bering-Beder vejen danne en Ring 3 rundt om Aarhus
  • Vejen skal sikre en bedre fremkommelighed i den sydlige del af Aarhus Kommune
  • M.J. Eriksson er entreprenør på Bering-Beder vejen og har været i gang med anlægsprojektet siden foråret 2020
  • Det forventes, at Bering-Beder vejen er klar til de første trafikanter til årsskiftet 2022/2023