Stier forbinder byerne i Aarhus syd

Bering-Beder vejen skal lede trafikken uden om og væk fra byerne, mens flere af stierne vil forbinde byerne med trygge, asfalterede og oplyste stier. Stierne løber i bynære områder, så gående, cyklister og andre bløde trafikanter nemt og sikkert kan komme frem mellem byerne.  

Nogle steder løber stierne også langs Bering-Beder vejen. Det er strækninger, som er udpeget som primære trafikruter. Det er f.eks. mellem Beder og Malling langs Bredgade. Her etablerer vi en dobbeltrettet cykelsti på østsiden af vejen, så cyklister undgår at krydse vejen. Stien ligger endnu ikke helt fast, men vi arbejder på at få de sidste detaljer på plads. Herefter begynder vi at erhverve jord. 

Det er planen, at de sidste detaljer og aftaler for stiforløbene falder på plads i løbet af i år, så arbejdet kan begynde i 2021. Det vil derfor også tidligst være i 2021, at vi kan melde en endelig tidsplan ud for stisystemerne.  

Du kan se et kort over stierne her