To store anlægsarbejder begynder i starten af 2021

2020 går på hæld og har budt på flere store anlægsarbejder, vi kan sætte flueben ud fra. En ny banebro er etableret, området ved krydset Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen er udvidet og en faunabro ved Giber Å ved Testrup.

Året 2021 begynder med to store arbejder på Landevejen og Oddervej.

Landevejen

Syd for Tranbjerg på Landevejen skal vi have etableret et nyt kryds med fire ben. Selve krydset skal ligge nogle meter under det nuværende terrænniveau, og derfor skal vi have gravet et stykke af Landevejen længere ned i niveau. Under hele anlægsperioden vil Landevejen være åben og farbar for trafik, men arbejdet kræver, at vi i lang en periode indskrænker de nuværende fire spor til to. Trafikken flyttes mellem de to retninger, så trafikken først flyttes over i den ene retning og herefter den anden retning. Vi forventer, at arbejdet vil give minimale gener og risikoen for kødannelse vil være i begrænsede perioder omkring myldretimerne.

Der er en lille chance for, at det forberedende arbejde, hvor vi gør klar til at flytte trafikken mellem de to retninger, begynder inden jul. Hvis ikke, begynder vi på det forberedende arbejde efter nytår, hvorefter trafikken vil blive indskrænket til to baner. Arbejdet forventes færdig til udgangen af 2021.

I starten af året arbejder vi også på at få broen ved Sønderbro færdig, så bl.a. cyklister kan komme trygt og sikkert til Tranbjerg uden at skulle gennem arbejdsområderne.

Oddervej

Der, hvor Bering-Beder vejen møder Oddervej, skal vi have anlagt et nyt kryds. Ligesom krydset på Landevejen skal også dette kryds sænkes væsentligt i forhold til det nuværende terrænniveau. Vi kan ikke afvikle trafikken på de eksisterende veje samtidig med, at vi anlægger krydset. I stedet etablerer vi nye midlertidige veje ved siden af de eksisterende. Som trafikant får du en lidt mere kringlet rute end i dag, og vi kommer ikke udenom, at det vil kunne give lidt kødannelser i myldretiden, og du må forvente ekstra transporttid på et par minutter.

Arbejdet går i gang umiddelbart efter nytår og forventes færdig til udgangen af 2022.

Samtidig begynder vi arbejdet med at gøre klar til den nye letbanebro lige øst for Oddervej. Det kræver en del forberedende arbejde med jordarbejde mellem Oddervej og jernbanen. Det er begrænset, hvor store gener jordarbejdet vil have på trafikken, da det meste af arbejdet vil foregå uden at genere den øvrige trafik. Vi vil støbe den nye letbanebro ved siden af banen, inden den skubbes på plads i sommeren 2022. Arbejdet med at skubbe broen på plads kommer til at minde om måden, Rubjerg Knude Fyr blev flyttet på i efteråret 2019.

Selve byggepladsen skulle have ligget på den østlige side af banen, men som det ser ud lige nu, er det lykkedes entreprenøren at flytte pladsen på modsatte side, hvilket betyder mindre gener for beboerne i Beder.

Følg med

Er du nysgerrig på, hvornår vi bygger hvad, kan du følge med i enten 4D-modellen, der indeholder en detaljeret tidsplan, eller den oplistede tidsplan på hjemmesiden.

4D-modellen

Overordnet tidsplan