Tre trafikale ændringer

Hovvejen spærres fra juni 

Fra den 13. juli 2020 spærrer vi Hovvejen fra Hovedvejen, fordi entreprenøren er i gang med at anlægge en ny banebro, der kan håndtere den kommende trafik fra Bering-Beder vejen. Under arbejdet vil det ikke være muligt at bruge den gamle banebro. Under spærringen begynder vi også at anlægge den nye vej fra Hovedvejen til Enslev.  

Nordgående trafikanter kan under spærringen køre via Sletvej og Genvejen mod E45, mens sydgående trafikanter kan køre via Solbjerg og Fastrupvej mod E45. 

Se omkørselsruterne i trafikafviklingsplanen. 

Vi forventer, at Hovvejen åbner igen i juli 2021, når den nye banebro og vej står klar. 

Krydset ved Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen lukker i tre måneder 

Området ved Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen skal udvides. Vi har siden påske været i gang med det forberedende arbejde. Den 1. september spærrer vi krydset for al trafik i maksimalt 3 måneder. Det er primært af trafiksikkerhedsmæssige årsager, at vi har valgt at lukke krydset helt, men det vil også forkorte anlægsperioden, forbedre entreprenørens arbejdsvilkår og sikre os mod flere forskellige omkørselsruter.  

Vi har forberedt flere tiltag, der skal forbedre fremkommeligheden i perioden. Nogle kryds er blandt andet udvidet eller bliver det, signalreguleringer er moderniseret, ved Kolt Kirkevej/Hovedvejen er der lavet nyt signalanlæg, og vi har etableret flere mindre midlertidige køreveje. Når krydset åbner, mangler kun mindre arbejder, som ikke vil påvirke trafikken væsentligt.  

Få et overblik over trafikken under lukningen.

Sporspærring under etablering af ny banebro 

I uge 30 etablerer entreprenøren selve dækket på den nye bro på Hovvejen over jernbanen. Det kræver, at sporet spærres for tog. I stedet indsætter BaneDanmark togbusser fra Skanderborg til Aarhus.  

Du kan læse mere om sporspærringen på BaneDanmarks hjemmeside.