Bering-Beder vejen udvides med et tredje spor

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, fremsatte i december et forslag om at bruge et økonomisk råderum fra licitationen til at anlægge en del af Bering-Beder vejen som en 2+1 vej.

Vi kan allerede nu se, at strækningen fra Landevejen til Hovedvejen vil få kapacitetsproblemer indenfor en kort tidsramme, hvis ikke vejen bliver udvidet. Det er vigtigt, at vi sikrer, at fremkommeligheden er så god som mulig. Derfor er jeg meget tilfreds, at det i går lykkedes at lande en aftale om, at vejen skal udvides på den mest trafikerede strækning.
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø

Det tredje spor anlægges på en 4 km strækning i vestgående retning fra Landevejen til Hovedvejen. Kapacitetsproblemerne vil hovedsagelig være i morgentimerne, hvor trafikken er presset sammen over en kort tidsramme, mens trafikken i eftermiddagstimerne er fordelt over flere timer.

Overskud skal anvendes til udvidelse

Rådmanden glæder sig over, at det på baggrund af et godt forarbejde med forberedelsen af udbud m.v. er lykkedes at få overskudsmidler. Han fortæller, at han helst havde set, at vejen blev udvidet til at have to spor i hver retning, men dette er ikke muligt med de midler, som byrådet har afsat. Derfor er det afgørende for ham, at når der er overskudsmidler, at disse så bliver anvendt til at bygge et tredje spor.

Anlægget af Bering-Beder vejen er allerede godt i gang. Lige nu arbejder vi blandt andet på den strækning, vi skal udvide med det tredje spor. Det er derfor muligt for os at inkorporere udvidelsen i samme omgang, som vejen anlægges. På den måde skal vi ikke genere naboerne med store maskiner igen lige om lidt, når vejen får pladsproblemer.
Bünyamin Simsek

Vejen planlægges i detaljer

Det tredje spor skal nu projekteres og planlægges i detaljer. Det arbejde forventes at tage en måneds tid.

Vi skal blandt andet have kigget på Bering-Beder vejens tilstødende veje og set på, hvordan vi lokalt kan sikre, at de fortsat kan komme godt og sikkert ud på vejen.
Carsten Thomsen, projektleder, Teknik og Miljø

Fakta om Bering-Beder vejen

  • Bering-Beder vejen er 12 km ny vej i Aarhus syd, der løber fra Torshøjvej i vest til Beder Landevej i øst
  • Sammen med den jyske motorvej og Djurslandmotorvejen vil Bering-Beder vejen danne en Ring 3 rundt om Aarhus
  • Vejen skal sikre en bedre fremkommelighed i den sydlige del af Aarhus Kommune
  • M.J. Eriksson er entreprenør på Bering-Beder vejen og har været i gang med anlægsprojektet siden foråret 2020
  • Det forventes, at Bering-Beder vejen er klar til de første trafikanter til årsskiftet 2022/2023


Fakta om udvidelsen

  • Finansiering til udvidelsen kommer efter de gode licitationsresultater, hvor udbuddet blev billigere end budgetteret
  • Hele Bering-Beder vejen er forberedt til en udvidelse til en 2+1 vej
  • Udvidelsen fra Landevejen til Hovedvejen er knap 4 km lang
  • Strækningen mellem Landevejen og Hovedvejen er den del af Bering-Beder vejen, der først vil få kapacitetsproblemer. Se mere i tabellen herunder

Tabel

Sammenligning af belastningsgrader og hastigheder på Bering-Beder vejen som en 2-sporet vej kontra en 2+1 vej. Tallene er for spidsbelastningen i morgentimerne.

Strækning År Antal spor Trafiktal (køretøjer pr. time) Belastnings-grad Skiltet hastighed Faktisk hastighed
Bering-Beder vejen, vest for Landevejen 2030 2-sporet vej 1208 74 % 80 km/t 68 km/t
Bering-Beder vejen, vest for Landevejen 2030 2+1 vej 1208 28 % 80 km/t 78 km/t