Flag i jorden bliver til sti

Selvom vi planter de første røde og grønne flag i jorden i starten af december, er det ikke julen, vi markerer, men dén jord, der skal erhverves til den kommende sti fra Nymarksvej til Mustrupvej. Vi er endnu ikke helt i mål med den resterende strækning, der går fra Mustrupvej og forbi Frøkærparken.

Flagene viser hvilke arealer vi inddrager under selve arbejdet, og hvor det nye skel efterfølgende er placeret.
Vi mødes i starten af december med alle ejerne for at høre deres bemærkninger og se på hvilke eventuelle justeringer, der kan være nødvendige.

Vi mødes i samme omgang med ejerne i forbindelse med inddragelse af jord til stien mellem Beder og Malling.

Derefter samler vi alle bemærkninger og ønsker og forelægger dem for byrådet. Det er også byrådet, der herefter kan træffe en beslutning om, hvorvidt arealerne kan eksproprieres.

Når beslutningen er truffet, kan vi officielt kan gå i gang med det faktiske arbejde. Planen er, at arbejdet starter i løbet af foråret 2022 og vil være afsluttet, inden det bliver vinter igen.

Se principtegning for stien mellem Nymarksvej og Mustrupvej her

Læs mere om stien i FAQ’en