Hvad gemmer sig under vejen? #4

Hvor der har været vand, har der været mennesker. Fund fra den ældre stenalders bopladser viser, at man gennem tiden har boet, spist og transporteret sig langs åer og vandløb. Det samme billede tegner sig af det liv, der var omkring Giber Å - den å, som vejen er opkaldt efter.

Moesgaard Museums arkæologer har i forbindelse med udgravningen af vejen fundet tegn på liv fra omkring 3600 f.kr., omkring den tidlige bondestenalder. Da arkæologerne gravede i bakkerne ned mod åen i Mårslet og Testrup fandt de spor fra bopladser, flinthuggepladser og en række andre aktiviteter fra samme periode. Det tyder derfor på, at vores lokale forfædre også boede og levede omkring åen, der dengang var bredere og mere vandrig end den er i dag.

Om åen var bred nok til at sejle på, er ikke til at sige. Men arkæologerne vurderer, at man sandsynligvis har brugt åen til at orientere sig efter, når man for mere end 5000 år siden har bevæget sig rundt i det skovdækkede, østjyske land.

Gravhøje som vejvisning

Det er ikke kun åen, der har fungeret som pejlemærke. Man regner med, at der har ligget over 100.000 gravhøje, dysser og jættestuer spredt over det danske landskab. Hovedparten af gravhøjene er opført i ældre bronzealder, ca. 1.800-800 f.Kr.

Når man ser på, hvordan gravhøjene placerer sig i landskabet, er det flere steder tydeligt, at, ud over at ligge højt og synligt, ligger de mange steder i grupper. Man kan følge dem som lange rækker igennem landskabet, og ved nærmere eftersyn, kan man ofte se, at de orienterer sig mod landskabets naturlige færdselskorridorer. Gravhøjene har altså fungeret som vejvisning.

Den kommende Giber Ringvej svinger sig i landskabet sydvest for Hovvejen ved Bering langs henholdsvis øst- og vestsiden af et par markante bakkedrag nær Overballe. Den sydligste bakke, som når en højde af 80 mryrt over havet, er kronet af fire store fredede gravhøje, der rejser sig mod horisonten. Højene er blot de bevarede rester af en oprindeligt endnu større gruppe af gravhøje på stedet. Mange gravhøje er i tidens løb forsvundet under bondens plov ved opdyrkning af landet.

Imellem højene ved Overballe har der også ligget en endnu ældre stendysse fra den tidlige bondestenalder. Fortsætter man ad vejen fra Bering videre nord ud mod E45, støder man snart på endnu en klynge af gravhøje. Mange har sikkert ladet blikket glide hen over dem fra motorvejen, når man passerer Edslev. En af dem bærer navnet Thorshøj. Også her ligger der mellem gravhøjene rester af en stendysse.

På denne måde føjer den nye Giber Ringvej sig smukt ind i en gammel tradition med pejlemærker i landskabet og med behørig respekt for de i dag fredede gravhøje.