Mere trafiksikkerhed med nyudviklet afmærkning

En ny type dråbeformet vejstribe har vist sig yderst effektiv og bliver derfor de kommende år udrullet på statsvejene landet over. Nu er turen også kommet til Bering-Bedervejen – hvor den nye type delvist implementeres. Den nye vejstribe er både tydeligere og sikrere i regn og mørke.

Vejstriben er, i stedet for én sammenhængende stribe, designet som en masse små dråbelignede markører. De er placeret forskudt, så regnvand driver af dem, og de fremstår tydeligere i skæret af billygter, da vandet ikke længere lægger sig ovenpå.

I regn og mørke kan det være svært at se de gængse vejstriber på vejene på grund af reflektionen, og det kan for mange bilister skabe usikkerhed og utryghed. I værste fald kan en utydelig stribe resultere i uheld, og særligt hvor vi har en 2+1 vej, der det vigtigt at skille de modkørende fra hinanden. Vi håber naturligvis, at Vejdirektoratets nye opfindelse netop understøtter dette.
Carsten Thomsen, projektleder for Bering-Bedervejen

Striberne er allerede testet af Vejdirektoratet, og forsøgene har givet gode resultater.

Vejforløb med ny afstribning