Ny støjvold skal reducere støj syd og nordøst for vejen

Når man graver et ekstra spor til en ny vej, får man en helt masse jord i overskud. Den jord kan man så passende bruge til at sænke lyden fra den nye vej for de nærmeste naboer.

Det er dyrt og problematisk at fjerne en så stor mængde jord fra udgravningen. Det bedste, man kan gøre, er at flytte jorden så kort en distance som muligt, så man ikke belaster vejnettet. Og derfor giver rigtig god mening at bruge jorden til en støjvold.
Carsten Thomsen, projektleder

Stor effekt tæt på volden

Placeringen for støjvolden er ikke kun valgt på grund af den korte afstand, men også fordi det er et ønske fra beboerne om at sikre netop området syd for Tranbjerg mod støj.

De nærmeste naboer vil kunne mærke effekten af støjvolden, men effekten bliver kun større jo nærmere, man kommer volden, fortæller Carsten Thomsen.

Placeringen af støjvolden giver også mening, hvis man i fremtiden vil bygge boliger tættere på vejen. Men hvad arealet skal bruges til lige nu, er ikke afklaret. Hvis ikke arealet skal være landbrug, vil vi naturligvis gerne drøfte planerne med Fællesrådet.
Carsten Thomsen, projektleder

Falder ind i landskabet

Den samlede støjvold bliver 185 meter lang og placeres syd for Tranbjerg. Der er lagt vægt på, at volden skal falde ind i landskabet og ikke blive alt for dominerende. Derfor bliver den lavet som en naturlig bakke, der skråner mod vejen. Det højeste sted bliver støjvolden fire meter, men en stor del vil stadig kunne bruges som landbrugsjord. Når den er færdig, bliver der sået danske græsser, så den også bliver pæn at kigge på.

Se støjvoldens placering på et kort her