Ørreder, padder og vandplanter flytter til Kolt/Hasselager

Det er uundgåeligt, at en 12 km ny vej påvirker naturen i området. Derfor jagter vi hele tiden gode naturløsninger, der giver dyrene og naturen de bedste levevilkår. Og syd for Kolt/Hasselager er der masser at glæde sig over, hvis man er ørred, padde eller vandplante. De har fået endnu bedre muligheder for at boltre sig i vandløbet fra Kattrup Stormose til Aarhus Å.

Vandløbet er blevet genåbnet, så det ikke længere løber i et rør, og genslynget, så vandløbets terræn giver ørrederne gode betingelser for at gyde og opvækst. Det gør samtidig vandløbet mere robust over for fremtidens øgede regnmængder og regn fra vejarealer.

Der er ingen tvivl om, at projektet giver stor værdi for naturen, dyrene, området og naboerne, og det bliver spændende at følge udviklingen i området.
Kristiina Mardi, biolog, Teknik og Miljø

Et godt samarbejde

Projektet blev søsat efter et besøg hos lodsejeren, der var bekymret for, at vandhåndteringen fra Bering-Beder vejen ville påvirke hans arealer.

Vi er meget glade for naturgenopretningen. Det er sjovt at tænke på, at det der startede som bekymring overfor mere vand i vores vandhuller endte som total nytænkning. Nu glæder vi os til at se på vand, snegle og vårfluelarver, mens vi venter på ørrederne.
Arne Skyum, lodsejer

Fakta om andre naturtiltag

Flere naturtiltag er inkluderet i projektet med Bering-Beder vejen, så dyr og natur får de bedste levevilkår og påvirkes mindst mulig. Derfor arbejder vi – udover dette vandløbsprojekt – også på en række andre vandløbs- og naturprojekter. Desuden opsættes der langs Bering-Beder vejen vildthegn for flere forskellige dyr, som får en sikker overgang over vejen ved hjælp af 7 nye faunapassager.

Få et overblik over alle faunapassagerne her.