Ny støjvold ved Nymarksvej

Det er dyrt og besværligt at flytte rundt på store mængder jord. Men nogle gange går tingene op i en højere enhed – for eksempel når man kan lade jord ligge og omdanne det til en støjvold. Det er tilfældet på den østlige side af Nymarksvej.

Vi har de seneste måneder placeret en del jord ved Nymarksvej, og da vi fik bekræftet, at en støjvold her faktisk ville have den ønskede effekt, kunne vi få tilladelse til at lade jorden ligge. Det krævede en frivillig aftale med lodsejerne, som vi heldigvis også fik.
Carsten Thomsen, projektleder

Før der kan gives tilladelse til at lave deponeret jord om til en støjvold, skal det kunne dokumenteres, at støjvolden har en effekt. Derudover er der strikse regler for, hvordan jorden må flyttes rundt. Det er for eksempel vigtigt, at jord med pesticidrester ikke placeres steder med dårligt beskyttet grundvandsressouce. Den endelig tilladelse er netop givet.

Det havde naturligvis haft en større effekt, hvis støjvolden var blevet lavet endnu større, men vi kunne desværre ikke dokumentere, at det ville have en tilstrækkelig effekt, og derfor kunne tilladelsen ikke gives.
Carsten Thomsen, projektleder

Effekten varierer, alt efter hvor man befinder sig i forhold til støjvolden. Der, hvor støjvolden har den største effekt, vil reduktionen af støjens næsten svare til, at man fjerner halvdelen af de biler der kommer på vejen(*1).

Se en oversigtstegning

Se et tværsnit (teknisk tegning)

Se effekten af støjvolden her