Sådan kommer motorvejskrydsene til at se ud

Trafikministeriet har afsat 127 millioner til et signalanlæg ved motorvejstilslutningen ved Torshøjvej og til et signalanlæg ved motorvejstilslutningen ved Hørning. Aarhus Kommune vil i forlængelse af dette udvide Torshøjvej til fire spor, og sikre at den nyanlagte rekreative forbindelse langs Torshøjvej forlænges forbi motorvejen.

Derudover bliver der lavet et signalanlæg ved tilslutningerne til E-45Østjyske Motorvej ved Hørning. Seneste melding fra Vejdirektoratet er, at arbejdet med ramperne begynder medio 2023 og afsluttes i slutningen af 2024.

Herunder kan du se en vejledende tegning over motorvejskrydsene.