Cykelstien fra Malling til Beder bliver en 3 meter dobbeltrettet sti, som løber langs Beder Landevej. Lokalt kan der komme indsnævringer i stiens bredde for at komme forbi huse m.m. Stien vil have belysning de steder, der kræver god oversigt. Det vil f.eks. være ved indkørslen til Egelund.

Stien er en del af Aarhus Kommunes cykelhandlingsplan, der ønsker at få flere til at vælge cyklen og skabe et godt og sammenhængende stisystem. Heri ligger også gode forbindelser fra oplandsbyerne til Aarhus. En af de forbindelser skal gå fra Malling til Aarhus, og cykelstien fra Malling til Beder er første step på strækningen til Aarhus.

Cykelstien fra Malling til Beder er koblet på Giber Ringvejs store stisystem.

Du kan se et samlet kort over stierne i forbindelse med Giber Ringvej her. 

Processen er i gang, og der afholdes åstedsforretning 6. og 7. december 2021.

Læs mere om, hvordan ekspropriationsprocessen foregår i vejledningen her.